האוכלוסיה המבוגרת

אחוז האנשים המבוגרים והקשישים באוכלוסייה הולך וגדל  לאור העלייה בתוחלת החיים. מקצוע הריפוי בעיסוק נותן מענה למגוון הצרכים של אוכלוסייה זו, ומסייע לאנשים מבוגרים וקשישים בהתמודדותם עם קשיים תפקודיים הנובעים מבעיות בריאות, נסיבות חיים או מגוון גורמים אחרים.

מחקר אודות האוכלוסיה המבוגרת

להלן מוצגת רשימת תקצירים של מחקרים שבוצעו בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה אודות האוכלוסייה המבוגרת:

תוכנית התערבות להנגשת השימוש בטלפונים סלולאריים לאוכלוסייה המבוגרת

הבדלים בין קשישים נוהגים לאלו שהפסיקו לנהוג בתפיסת הסביבה וההשתתפות החברתית

האם ישנם הבדלים בתפיסת נגישות הסביבה, תדירות ההשתתפות החברתית, ושביעות רצון ממקום המגורים בין קשישים הגרים בדיור מוגן לבין קשישים החיים בקהילה?

הבדלים בתפיסת הסביבה, הפיזית והסוציאלית, כנגישה בין קשישים הגרים בקיבוץ לבין העיר והקשר בין תפיסה זו לרמת השתתפותם במארג החיים

השתתפות ושביעות רצון של קשישים ערבים ויהודים במרכזי יום

הקשר בין תפיסת נגישות הסביבה בקרב קשישים לבין שביעות רצונם ממידת ההשתתפות שלהם

 שימוש קשישים באינטרנט

האם קיימים הבדלים בין קשישים הגרים בדיור מוגן לבין אלו הגרים בקהילה הן במידת ההשתתפות והן בתפיסת נגישות הסביבה?

 הקשר בין תפיסת נגישות הסביבה לבין השתתפות במרכזי יום לקשיש בישראל

הצעת סקר לבדיקת היקף השימוש במחשבים בריפוי בעיסוק, כאמצעי טיפולי עם אנשים זקנים

 תפקודים ניהוליים(Executive functions) ומיומנות הפקת הכתיבה בקרב מבוגרים - הבדלים וקשרים בקרב קבוצות גיל שונות

אתגרים במציאות משתנה- תמונות מהשיקום הגריאטרי

הפרופיל הקוגניטיבי-תפקודי של קשישים המתגוררים בדיור מוגן: השוואה בין קבוצה בעלת רקע של נפילות לבין קבוצה ללא רקע של נפילות

You are here: