סגל החוג

סגל החוג לריפוי בעיסוק כולל אנשי אקדמיה העוסקים בהוראה, מחקר וקידום פרויקטים.

קישור לדף סגל החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה

You are here: