חוקים וזכויות שיכולים לסייע לכם

לאוכלוסיה הרחבה הזכות לקבל שירותי ריפוי בעיסוק מתוקף מגוון חוקים ותקנות. בקרוב יובא כאן פירוט עיקרי החוק והגישה למידע בנושא.  

קישורים בנושא זכויות וחקיקה:

אתר הביטוח הלאומי

 אתר "קשר"- הבית של המשפחות המיוחדות

אתר כנסת ישראל-תפריט החקיקה

אתר המפרט זכויותיהם של אנשים בתחומים שונים

__________________________________________________________________________________________________________

במהלך לימודי תוכנית המוסמך בריפוי בעיסוק ערכו הסטודנטיות סיכומים בנוגע לחוקים רלבנטים לריפוי בעיסוק, זאת במסגרת קורס "מדיניות וניהול שירותי חינוך, שיקום ובריאות" של ד"ר נעמי שרויאר. להלן הסיכומים:

1. חוק זכויות יוצרים- אפרת לנדס ומרב גולדבלט

2. חוק חינוך מיוחד ובמסגרתו- ועדת שילוב וועדת השמה- אביטל ויזל, מרגלית כהן ורוני שמלצר

3. חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים- נופר גרינבלט, נועה דניאלי ומיה הובר

4.הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל- טלי איצקוביץ, רתם גל ויוסף נור

5. חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- מיכל גברט, אילה כתר ואורלי יונש

6. חוק סעד (לטיפול באנשים עם פיגור שכלי)- רנא עודה גראיסי ורואן סמארה-יוסף

7. חוק סל השירותים בקופות החולים, בתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מתן טיפולי ריפוי בעיסוק לנשים לאחר התערבות כירורגית בשד- ורדינה אנתין וח'אולה לובאני-חואיטה


 

You are here: