טיפים לכתיבה אקדמית

רבים מהמרפאים בעיסוק עוסקים בנוסף לעבודתם הקלינית בפרויקטים של הדרכה לאנשי מקצוע או אוכלוסיות שונות, ניהול מחקרים קליניים, פרסום מאמרים בכתבי עת, קידום תוכניות התערבות ועוד.

לנוחיותכם מובא מידע בנושא כתיבה אקדמית על פי כללי ארגון הפסיכולוגים האמריקאי APA, מהדורה שישית, 2010

American Psychological Association, 2010

1 ציטוט ברשימה הביבליוגרפית
2 כללי ציטוט בגוף הטקסט
3 רקע בנושא כללי ציטוט
You are here: