תרומת בעלי חיים לרווחת האדם

הקשר בין בני אדם לחיות הינו קשר עתיק יומין, כאשר תרומתם של בעלי החיים עבור האדם באה לידי ביטוי בתחומים רבים ומגוונים. הקשר עם בעלי החיים נותן לאדם תחושה של קבלה ללא תנאי, תמיכה חברתית ורגשית. לבעלי החיים ישנה השפעה מיטיבה על בריאותו הפיזית, נפשית, רגשית וחברתית של האדם. 

בספרות ישנן מספר עדויות ליעילות ההתערבות הטיפולית בעזרת בעלי חיים בפרספקטיבה של מקצוע הריפוי בעיסוק.

לדוגמא, במאמר הבא (Velde, Cipriani & Fisher, 2005) הובאה סקירה של שלושה מחקרי מקרה איכותניים במטרה לתאר את תפיסותיהם של מטופלים ומטפלים בנוגע לטיפול הנעזר בבעלי חיים. המאמר משלב את הממצאים עם סקירת ספרות נרחבת בנושא. שילוב בעלי חיים בטיפול ריפוי בעיסוק עשוי להוות תרומה משמעותית.

 

מקורות ספרות

 

Velde B.P., Cipriani J., Fisher G.(2005). Resident and therapist views of animal-assisted therapy: Implications for occupational therapy practice. Australian Occupational Therapy Journal ,52, 43–50.

 

 

You are here: