אילו גישות טיפול נפוצות בריפוי בעיסוק?

ההכשרה של מרפאים בעיסוק כוללת לימוד והתנסות במספר רב של גישות התערבות/טיפול. כל גישה מדגישה מוטיבים שונים, כאשר ישנן גישות המיועדות לטיפול באוכלוסיות מסוימות ויש כאלו העשויות לשמש בטיפול בכל אדם. הגישה הנהוגה בהתערבות של ריפוי בעיסוק היא לרוב אקלקטית, משמע כזו המשלבת כמה גישות טיפול יחד. המרפא/ה בעיסוק בוחר/ת בגישות תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי ובהתאם למאפייני, צרכי ורצונות האדם המטופל, תוך שיתופו בתהליך קבלת ההחלטות.

להלן מופיעות דוגמאות לגישות התערבות בטיפול בריפוי בעיסוק.

עריכה: לירון לאמאש, MA OT, פולה מזין MA OT, נאור דמטר MA OT 2011 נטע כ"ץ OT

1 הגישה הקוגניטיבית התנהגותית
2 הגישה הביו-מכנית
3 הגישה הפסיכו-דינמית
4 גישה קוגניטיבית רכישתית
5 גישת הלמידה המוטורית
6 גישת ניתוח מידע חזותי ועיבוד מידע
7 גישות קוגניטיביות
8 הגישה השיקומית
9 הגישה הנוירו-התפתחותית NDT
10 גישת ההתמודדות COPING

דף 1 מתוך 2

You are here: