ייעוץ ארגונומי בהכשרה של מרפאים בעיסוק

מאת: ד"ר נעמי שרויאר, PhD. OT, החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, אוגוסט 2011.

  • האם חשת בכאבים ועייפות עקב שימוש מאומץ וממושך בגוף בעת העבודה?
  • האם ברצונך לקבל ייעוץ לקראת שינוי או רכישת סביבת עבודה מותאמת?
  • האם ברצונך להפחית ימי מחלה ואובדן ימי עבודה של עובדים במחלקה מסוימת?
  • האם חשוב לך למנוע מילדך כאבי גב ותלונות על חולשות בידיים, בזמן הלמידה?
  • האם ירידה בראיה מקשה עליך לעבוד בסביבתך הנוכחית בצורה יעילה וולא מאמץ יתר ועייפות?

 

"ארגונומיה" או "גורמי אנוש" הם גופי ידע רב-תחומיים, המנתחים גורמי סיכון בעבודה ומציעים התערבויות בכדי לשפר את תפקודם של העובדים ואף למנוע פגיעות מצטברות עקב גורמי הסיכון להם הם נחשפים. הארגונומיה מציעה עקרונות התערבות לעיצוב ואפיון פעילות או עבודה ולעיצוב סביבת העבודה והתאמתה ליכולות ומגבלות אנושיות של האדם. ייעוץ ארגונומי נעשה באופן מיטבי בצוות רב-מקצועי, הכולל מגוון מטפלים ואנשי מקצוע מתחומים נוספים: פסיכולוגיה תעסוקתית, הנדסה והנדסת אנוש, ארכיטקטורה או עיצוב, רפואה, פיזיותרפיה ועוד. בתוך מכלול זה ישנה למקצוע הריפוי בעיסוק תרומה ייחודית.

 ההכשרה ברפוי בעיסוק תורמת לחשיבה ארגונומית בהתייחסותה המעמיקה להתאמה בין שלושה גורמים:


 

ergonomy1


 

 

מהם מאפייני האדם שעובד, כמו: גיל, מין, גובה, יכולת קוגניטיבית וחושית, יכולת מוטורית, מחלות.

  • מהם מאפייני הפעילות, כמו: ניתוח המטלות הנדרשות מהאדם ומהן דרישות העיסוק. האם הן  בהתאמה למאפייני העובד? 
  • מהם מאפייני הסביבה, כמו: הסביבה הפיזית והטכנולוגית, כלי עבודה וציוד, סביבה אנושית וארגונית. האם הסביבה מאפשרת עבודה בטוחה ויעילה, או שמא חושפת את האדם לגורמי סיכון? 

ייעוץ ארגונומי מסייע לעובדים, לומדים ועוסקים באופן תדיר וממושך בעיסוקים שונים. זאת בכדי לסייע להם להמשיך ולעבוד ביעילות, לשמור על בריאותם ושביעות רצונם. ייעוץ כזה מסייע גם להתאמה ולהסתגלות לעיסוק חדש, במיוחד לאנשים עם מוגבלות. הייעוץ ניתן באופן פרטני, לעובדים או למעסיקים שמעוניינים למנוע גורמי סיכון בעבודתם. הייעוץ ניתן גם ליצרנים של תוכנות, ציוד ועזרים, בשלב התכנון של אב-הטיפוס של מוצא חדש.

 

התהליך מתנהל בשלבים הבאים:


 

ergonomy 2

 


 

 

לאחר התהליך המתואר מומלץ לבדוק את יעילות ההתערבות - האם השינויים השיגו את מטרתך ואם יש צורך בהמשך התהליך, עד להשגת המטרה של התאמה מרבית בינך, בין העיסוקים החשובים לך ובין סביבת העבודה או הלימודים שלך.

בוגרים/ות של החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה הוכשרו לתת ייעץ ארגונומי כמתואר. בהם יש שהמשיכו והתמחו ואף אספו ניסיון בייעוץ מגוון לעובדים ולומדים בגילאים שונים.

העיקר הבריאות!


מקורות ספרות

 

Jacobs K., (Ed). (2008). Ergonomics for Therapists (3rd Edition). Mosby: St. Louis ISBN: 0323048536. 480 pages.
 
Leyshon, R.T., & Shaw, L.E. (2008). Using the ICF as a conceptual framework to guide ergonomic intervention in occupational rehabilitation. Work, 31, 47-61.

You are here: