תיזות

מדי שנה מסיימים סטודנטים בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה את לימודי המוסמך שלהם. להלן רשימות של הסטודנטים, מנחיהם ונושאי התיזות והפרויקטים לפי מחזורי הלימוד שסיימו עד כה. עיון מהנה! 

_____________________________________________________________________________________________________________

מחזור שסיים ב-2012

1. אמאני אבו אחמד- השימושיות של הסביבה התפקודית המדומה Meal Maker בקרב מתבגרים עם מוגבלות שכלית
2. אבן פז גילי- השוואה בין דיווח הורים על הפרופיל הסנסורי של ילדים לדיווחם העצמי.
3. אמסלם גלית- בחינת השימוש של Meal Maker בקרב ילדים עם התפתחות תקינה וילדים עם שיתוק מוחין.
4. אנתין ורדינה- תצפיות משלימות לשאלון AWSQ להתאמת מיומנויות תעסוקתיות לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה.
5. איצ'קוביץ טלי-הצעה לתכנית התערבות בנושא משחק בגן ילדים: סדנה לגננות בטרום חובה וחובה
6. כמי גור- אמן הקיש-שירבוט: כלי לאיתור קשיים גרפומוטוריים בגיל טרום כתיבה
7. דמטר גל נאור- שימוש במציאות מדומה כמסיחת כאב- הבדלים בין סביבות וירוטואליות בעלות אופי שונה.
8. דניאלי נועה- קבלת החלטות משותפות עם לקוחות ברוח גישת הלקוח במרכז
9. ויזל אביטל- תנועות חזרתיות סטריאוטיפיות של פעוטות- סקירת ספרות ותיאור מקרה
10.  חרדאן קעדאן אראם- ביסוס מהימנות ותוקף לכלי Make My Day להערכת פעילויות המרכיבות את סדר יומם של ילדים בגילאי 4-7 שנים.
11. כלפון קרטין שירי- למידה מוטורית של ילדים בני 4-6 שנים עם הפרעה התפתחותית בקוארדינציה- DCD לעומת ילדים טיפוסיים.
12. כץ נטע- החוויה החושית של ילדים עם לקויות סנסוריות: מחקר השוואתי בין תפיסתם העצמית לתפיסת הוריהם.
13. לוי גרינבלט נופר- תפיסת זמן ותפקודים ניהוליים, התארגנות בזמן והשתתפות בקרב סטודנטים בעלי וללא לקות למידה.
14. מזין וייסמן פולה- השוואת מאפייני המשחק של ילדים עם DCD לאלו של ילדים טיפוסיים.
15. מנסור מליחה- בניית תוקף מבחין לאחבון MyCASE, תרגומות והתאמתו לאוכלוסייה הערבית.
16. נעאמנה בנא נאדיה- השוואה של מאפייני המשחק ילדים טיפוסיים ממוצא יהודי ומוצא ערבי 
17. עלימי סוהיר- השתתפות בפעילויות ושביעות רצון בקרב דיירים במחלקות לאשפוז ממושך בבית אבות

מחזור שסיים ב-2011

1.  ותד (ח. רזאללה) סוהיר- בדיקת תוקף ומהימנות של Arabic Handwriting Evaluation- AHES להערכת קריאות הכתיבה
     בערבית.
2. מנסור מליחה- בניית תוקף מבחין לאבחון MY CASE, תרגומו והתאמתו לאוכלוסייה הערבית.
3. ניצן- וולקוביץ רותם- תפיסות אנשי צוות את השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרים עם מוגבלויות התפתחותיות. 

 מחזור שסיים ב-2010

1. אלחיאני (למאש) לירון- שיפור מיומנויות תקשורת בעזרת story table אצל ילדים אוטיסטים בתפקוד גבוה.
2.  הרטל ניצן- הפרופיל הקוגניטיבי-תפקודי של קשישים המתגוררים בדיור מוגן: השוואה בין קבוצה בעלת רקע של נפילות לבין קבוצה ללא רקע של נפילות.
3.  ח'ליליה א'נאס- יכולות עיבוד סנסורי והקשר שלהן לדגמי השתתפות בקרב ילדים מוסלמים בני 6-10 שנים.
4. טאהא עמאל- מעורבות הורים של ילדים עם פיגור שכלי בטיפול והשפעתה על שביעות רצון ההורים והתקדמות הילדים
5. עירוב מיכל- ההבדל בין מאפייני הסביבה ומאפייני הפרופיל הסנסורישל ילדים המתגוררים בסביבה כפרית לבין אלו המתגוררים בסביבה עירונית.
6. קורן ענת- התנהגות הולכי רגל ב"מציאות מדומה" ובחיי היומיום בקרב אוכלוסיית חולים עם סכיזופרניה, הקשרים לקשב
    תפקודים ניהוליים והליכה.

מחזור שסיים ב-2009

1. בלום -דראט סאסקיה-  Performance of typically developed children in a functional virtual meal making environment.
2. בן צבי פלדמן מירב- כיצד חוות מרפאות בעיסוק העובדות בתחום הילדים את השפעת העשייה הקלינית על התפתחותן 
   האישית, המקצועית וחיי היומיום.
3. ברהום-שומלי חנאן- בחינת מידת הרגישות של הכיתה המדומה Virtual Classroom לסימפטומים של ADHD באמצעות
   השימוש במבחן CPT.
4. גוטוויליג גליה- אפיון תהליכים תפיסתיים מוטוריים של ילדים באמצעות play cubes.  
5.. דותן גילי- בחינת ההשפעה של תוכנית התערבות פיזיותרפית, בשימוש עם שטיח ריקוד, על ה-Mobility Functional, 
    כוח השריר וטווח התנועה של ילדים החולים בלויקמיה מסוג ALl.
6. דותן זך עינת-עמדות של ילדים רגילים כלפי ילדים עם מוגבלויות המשולבים בחינוך הרגיל לפני ואחרי התערבות.
7.  זיו און דניאלה- ויסות חושי והשתתפות בקרב ילדים עם ADHD.
8. טולדנו נטע- האם קיים הבדל במיומנויות זיכרון  בקרב ילדים בגילאי 8-14 ממוצא תרבותי שונה בישראל.
9. יקיר-כץ נעמה- השוואת דגמי השתתפות בחיי היומיום והעדפת פעילויות בין ילדים עם ליקוי בעיבוד החושי, וילדים 
    טיפוסיים, כפי שהם מתבטאים על פי דיווחי הילדים וכן על פי דיווחי ההורים.
10.  לוין ליאורה- שיקום כף יד בריפוי בעיסוק, במסגרת מחלקה פסיכיאטרית פתוחה על רמת המוכנות לשיקום.
11. לוי תומר- השפעת הטיפול בריפוי בעיסוק במסגרת מחלקה פסיכיאטרית פתוחה על רמת המוכנות לשיקום.
12. סהר נהורה- החלמה והשתתפות בעיסוקים יומיומיים בקרב אנשים המתמודדים עם מחלת נפש ומתגוררים במסגרות של "דיור נתמך".
13. פריש כרמית-הערכת תפקודי ADL בילדים עם ADHD:  בדיקת הבדלים בביצוע אבחון ה- DO-EAT בין ילדים עם ADHD לבין ילדים טיפוסיים.
14. רינדה מיכל-התנסות סטודנטיאלית של סטודנטים עם לקות פסיכיאטרית המשתתפים בתוכנית להשכלה אקדמית
    נתמכת.

  מחזור שסיים ב-2008
 
1. הרדל-נאסר רים- תפקודי אכילה וויסות סנסורי בקרב ילדים עם רמות שונות של פיגור שכלי.
2. נרדי מוזס טל-המאפיינים ההתפתחותיים תפקודיים ומאפייני הסביבה וההורים של ילדים, שחוו פגיעה טראומטית בסביבת הבית, בסביבה החינוכית ובסביבה החברתית.  
3. פוגל יעל- הקשר בין יכולות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות, תפקודי היומיום ומיומנויות כתיבה בזקנה.
4.  פירן מיכל- לקות למידה בלתי מילולית והשפעתה על תפקודי היומיום מינקות ועד ילדות מנקודת מבטן של האימהות.
5. קופל טרסר שרית-אפיון הכוחות המופעלים בתהליך הכתיבה בקרב קבוצות גיל ומין והשפעתם על התוצר הכתוב.
6.   קסיס אמאני- השוואת חוללות עצמית והשתתפות בקרב ילדים עם DCD לעומת ילדים טיפוסיים.
7. שמעוני מעין- הקשר בין תפקודים ניהוליים גבוהים והשתתפות בעיסוקי היומים של ילדים עם ADHD.
8. שניידרמן ענת-הקשר בין תפקודים אקסקוטיביים לביצוע משימות יומיומיות בסופרמרקט וירטואלי אצל חולים הסובלים 
     מסכיזופרניה.

 מחזור שסיים ב-2007

1.אברהמי רות- הקשר בין מרכיבי אדם והמצב התפקודי בשחרור משיקום להשתתפות בחיי היומיום וחזרה לנהיגה 4-7
   חודשים לאחר אירוע מוחי.
2.אלוני ציפורה- ההבדלים והקשר בין מאפייני תהליך ותוצר של כתיבה לבין מאפייני התארגנות בחיי יומיום בקרב ילדים
    המתקשים בכתיבה בהשוואה לילדים טיפוסיים.
3.בראל-גוטפריד נועה- קשר בין סימולטור נהיגה לבין אבחונים להערכת מיומנויות נהיגה ונהיגה בפועל.
4. גבעולי קרין- הקשר בין חזרה לנהיגה לבין מצב תפקודי, השתתפות ויכולות קשב אצל מטופלים לאחר CVA.
5. גלעד נועה- תפיסת מטלת ההאכלה, רמת המתח ושביעות הרצון מהעבודה של מטפלות ישירות במוסדות לאוכלוסייה
   סיעודית עם פיגור שכלי.
6.  דורית רדליך- מידת התקווה אצל בני משפחה של אנשים עם מחלה פסיכאטרית השפעה של תכנית קוגניטיבת דינמית. 
7. דמאיו דיין טל- בניית תוקף ומהימנות לאבחון הEFRT -Executive Function Route Finding Task באוכלוסיית מבוגרים המוגדרים כ-MCI.
8. וקס סיגל- תחושת מסוגלות של מרפאים בעיסוק בתחום הפסיכיאטרי במערך האשפוז ובמערך השיקום בקהילה.
9.  ריאן רשא-שביעות רצון אימהות לילדים עם פיגור שכלי קל מהתערבות טיפולית בריפוי בעיסוק המבוססת על גישת הטיפול
    הממוקד בלקוח בגנים טיפוליים במגזר הערבי בצפון. 
_________________________________________________________________________________________

לחץ לפרטים נוספים על לימודים לתארים מתקדמים בחוג לריפוי בעיסוק

  

 

 

1 מחזור ג 2007
2 מחזור ב 2006
3 מחזור א 2005
You are here: