מהם ניירות עמדה של המקצוע?

נייר עמדה הינו מסמך המציג דעה של כותב או קבוצה בנושא מסוים. ניירות עמדה מפורסמים באקדמיה, אך גם בתחומים כמו חקיקה ופוליטיקה. באמצעות נייר העמדה יכול הארגון להצהיר על אמונותיו ו/או המלצותיו בנושא המסוים (Sanders, Tingoloo, & Verhulst, 2005). ניירות העמדה במקצוע הריפוי בעיסוק מבטאים דעה של אנשי אקדמיה ו/או אנשי מקצוע מהריפוי בעיסוק בנושא מסוים. רבים מהמסמכים עוסקים בהתערבות הריפוי בעיסוק באוכלוסייה מסוימת.

בניירות העמדה המפורטים להלן ניתן למצוא תיאור של מרחב הפעילות של מקצוע הריפוי בעיסוק בקרב מגוון אוכלוסיות, לשם קידום היכולות התפקודיות:

ריפוי בעיסוק ומערכת החינוך:

וינטראוב, נ., פישמן, ר., שרון, ג., רענן, ר., צדיק, ר., יודוביץ, ד. ווינוקור, מ. (2003). נייר עמדה: ריפוי בעיסוק במערכת החינוך. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, 12(1), H6-H3.

ריפוי בעיסוק ומגבלה קוגניטיבית:

בירנבוים, ס., יוסמן, נ., כ"ץ, נ. ואברבוך, ש. (2004). טיפול בריפוי בעיסוק לאנשים עם מגבלה קוגניטיבית-נייר עמדה. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, 13(1), H7-H3.

Toglia, J. (1999). Management of Occupational therapy services for persons with cognitive impairments (Statement). American Journal of Occupational Therapy, 53, 601-607.

ריפוי בעיסוק וליקויי למידה:

וינטראוב, נ., רוזנבלום, ש., להב, א., ארז, נ., טראוב-בר אילן, ר., ליפשיץ, . . . ושרון, ג. (2007). ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה לאורך מעגל החיים: נייר עמדה. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, 16(3), H135-H131.

 ריפוי בעיסוק בתחום של פגים:

רבינוביץ, ג., גולדנברג, נ., הראל, מ., שרון, ג., בוני, א. וצרפתי א. (2009). התערבות ריפוי בעיסוק ביחידות לטיפול נמרץ פגים ויילודים. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, 18(4), H276-H273.

ריפוי בעיסוק ומוגבלות שכלית והתפתחותית:

ילון חיימוביץ, ש., סלניקיו, א., ארצי, נ., פריגל, י. ופישמן, ר. (2009). ריפוי בעיסוק ומוגבלות שכלית והתפתחותית לאורך מעגל החיים: נייר עמדה. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, 18(2), H96-H91.

Yalon-Chamovitz, S., Selanikyo,E., Artzi, N., Prigal, Y., & Frishman, R. (2010). Occupational Therapy and Intellectual and Developmental Disability Throughout the life Cycle: Position Paper. The Israeli Journal of Occupational Therapy, 19(1), E3-E8.

   מקורות ספרות

Crepeau, E. B., Cohn, E. S., & Schell, B. B. (2003). Occupational Therapy Practice. In: E. B. Crepeau, E. S. Cohn, & B. A. Boyt Schell. (Eds.). Willard & Spackman's Occupational Therapy (10th ed. pp. 27-45). Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins.

Sanders, M., Tingloo, A., & Verhulst, H. (2005). Advanced Writing in English: A Guide for Dutch Authors. Coronet Books Inc. Leuven: Garant.

 ערכה: נאור דמטר, מרפאה בעיסוק וסטודנטית לתואר שני בחוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, 2010

You are here: