מה זה ריפוי בעיסוק?

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי חינוכי שיקומי מקבוצת מקצועות הבריאות. המקצוע נועד לסייע לאנשים להיות מעורבים בעיסוקים בעלי מטרה, משמעות וחשיבות עבורם, ובכך להיות שותפים פעילים במצבים שונים בחיי היום יום. כמו כן המקצוע נועד לקדם בריאות, רווחה, בטחון ואיכות חיים על ידי מעורבות בעיסוקים בעלי ערך. כאשר מדברים על עיסוק הכוונה היא לאופן שבו אנשים מעסיקים את עצמם בכלל הפעילויות הנותנות משמעות לחייהם. הטיפול מותאם לגילו של הפרט, יכולותיו או מוגבלותיו, תפקידיו בחיים, ערכיו והרקע התרבותי ממנו הוא מגיע, ונעשה בשיתוף עם הלקוח, משפחתו או אדם משמעותי אחר.

You are here: