היכן ניתן ללמוד ריפוי בעיסוק בישראל?

1. החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה: http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/occupamain

2. בית הספר לריפוי בעיסוק - האוניברסיטה העברית בירושלים.

3. החוג לריפוי בעיסוק- אוניברסיטת תל אביב.

4. החוג לריפוי בעיסוק- הקריה האקדמית אונו.

5. תכנית ללימודי ריפוי בעיסוק במכללה החרדית מבח"ר, בכפוף לחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה.

You are here: