איזה ידע מקצועי יש למרפאים בעיסוק?

מרפאים בעיסוק עוברים את הכשרתם במוסדות אקדמיים מוכרים בארץ וברחבי העולם, ועם סיום הלימודים הם נדרשים לעמוד בבחינת הסמכה ממשלתית.

תחומי הידע הנלמדים כוללים ידע ממדעי העיסוק, הרפואה, החינוך ומדעי החברה וההתנהגות. מרפאים בעיסוק הינם מיומנים בניתוח פעילות, ומכירים לעומק את מרכיבי התפקוד השונים (קוגניטיביים, פסיכו-סוציאליים וסנסו-מוטוריים). ההכשרה כוללת התמחות בדרכי הערכה והתערבות בתחומי התפקוד השונים של האדם. בבסיס המקצוע ישנה ההבנה של חשיבות הפעילות לאדם, החשיבות בניתוח המרכיבים הפיזיים, המנטליים והחברתיים של הפעילות ובהתאם לכך התאמת הפעילות, הסביבה ו\או האדם כדי לאפשר לאדם לשוב ולבצע את הפעילות. כלומר, מרפאים בעיסוק בוחנים מדוע לאדם מסוים יש קושי לנהל את פעילויות היום יום שלו (או את עיסוקיו), מה ניתן לעשות כדי לאפשר לו או לה להתנהל בצורה טובה יותר, וכיצד זה ישפיע על בריאות האדם ורווחתו.

You are here: