מחקר בנושא התארגנות בזמן

clocksבחברה המודרנית ישנה חשיבות רבה לעמידה בזמנים ולניצול הזמן ביעילות בהתאם לדרישות עיסוקיו הרבים של האדם. לפיכך, התארגנות בזמן במהלך ביצוע משימות בשגרת היומיום הינה מיומנות הכרחית לשימור רווחתו של האדם ולשיפור איכות חייו (Farnworth, 2003). מיומנות זו של התארגנות בזמן כוללת בתוכה את היכולת לתפוס ולהעריך משכי זמן, מודעות למושגי זמן (כגון היום/אתמול/מחר, תאריך, חודש ושנה) וכן את היכולת להתנהל על פי לוחות זמנים באופן עצמאי במהלך שגרת היומיום (Blanche & Parham, 2001; Lavoie, 2006; WHO, 2001, 2007). חשוב לציין כי התארגנות בזמן קשורה ליכולות קוגנטיביות מורכבות הנקראות תפקודים אקסקוטיביים (תפקודים ניהוליים) הכוללים מיומנויות של תכנון ובקרה, פתרון בעיות וכו יזימת פעולות חדשות.

ישנן אוכלוסיות שונות אשר עלולות לסבול מקשיים בהתארגנות בזמן, כגון ילדים/מבוגרים עם לקויות קוגנטיביות שונות (למשל אנשים לאחר אירוע מוחי או אנשים הסובלים מפרקינסון או טרשת נפוצה), הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה, דמנציה, אוטיזם או אנשים הסובלים מקושי בהתארגנות בזמן ללא אבחנה/לקות מוגדרת. ילדים ומבוגרים אלו עלולים להתקשות בפעולות יומיומיות שונות החל מקושי בקריאת השעה בשעון וכלה בקושי בניהול משימות יומיומיות כהתארגנות בשגרת הבוקר בהתאם לקצב הנדרש או השלמת משימות אקדמיות על פי לוח הזמנים המצופה. בעקבות קשיים אלו, אותם ילדים ומבוגרים המתקשים בהתארגנות בזמן נאלצים להיות תלויים באחרים בכדי לתפקד וזקוקים לתמיכה רבה. לדוגמה: ילד אשר מתקשה בקצב הכתיבה שלו נאלץ להיות תלוי בחבריו לכיתה בכדי להשלים את החומר הנלמד. דוגמה נוספת הינה אדם מבוגר המתקשה לנהל את זמניו במקום עבדותו מבחינת ארגון רצף הפעולות הנדרשות ממנו בהתייחס למשך הזמן המוקצב לכל אחת מהן. 

בתהליך ההערכה וההתערבות הטיפולית, מרפאים בעיסוק יכולים לסייע לילדים ולמבוגרים עם קשיי התארגנות בזמן:

  • בזיהוי נקודות עוצמה וחולשה שלהם
  • בשימוש באסטרטגיות התמודדות המתאימות לכל ילד/מבוגר ולמשפחתו.
  • דרכי התערבות אפשריות יכולות לכלול מציאת אסטרטגיות לניהול הזמנים, כגון האצלת סמכויות, תמרון בדרישות הזמנים, ביצוע פעילויות משחק במקביל לפעילויות של אחזקת בית במהלך השגרה המשפחתית ועוד (Primeau, 1998; VanLeit & Crowe, 2002).
  • מרפאים בעיסוק יכולים לייעץ בנוגע לטכנולוגיה מסייעת אשר תשמש כפיצוי לאותם אנשים המתקשים בהתארגנות בזמן, כגון שימוש בטיימרים או בשעונים מיוחדים אשר ממחישים מושגי זמן בתמונות, אורות או צבעים או שימוש בלוחות זמני פעילות ממוחשבים (Arvidsson & Jonsson, 2006; Davies, Stock, & Wehmeyer, 2002; Nygaard & Johansson, 2001).

  מקורות ספרות

Arvidsson, G., & Jonsson, H. (2006). The impact of time aids on independence and autonomy in adults with developmental disabilities. Occupational Therapy International, 13(3), 160-175.

Blanche, E. I., & Parham, L. D. (2001). Praxis and organization of behavior in time and space. In R. Smith, E. I. Blanche, & R. C. Schaaj. (Eds.), Understanding the nature of sensing integration with diverse populations (pp. 183-200). USA: Therapy Skill Builders.

Davies, D. K., Stock, S. E., & Wehmeyer, M. L.(2002). Enhancing independent time-management skills of individuals with mental retardation using a palmtop personal computer. Mental Retardation, 40(5), 358-365.

Farnworth, L. (2003). Time use, tempo and temporality: Occupational therapy's core business or someone else's business. Australian Journal of Occupational Therapy, 50, 116-126.

Lavoie, R. (2006). It's So Much Work to be your friend: Helping the Child with Learning Disabilities Find Social Success. NY: Simon & Schuster.

Nygaard, L., & Johansson, M. (2001). The experience and management of temporality in five cases of dementia. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 8, 85-95.  

Primeau, L. A. (1998). Orchestration of work and play within families. American Journal of Occupational Therapy, 52(3), 188-195.

VanLeit, B., & Crowe, T. K. (2002). Outcomes of an occupational therapy program for mothers of children with disabilities: Impact on satisfaction with time use and occupational performance. American Journal of Occupational Therapy, 56, 402 - 410.

WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Geneva, Switzerland: World Health Organization.  

WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF for children and youths (ICF-CY). Geneva, Switzerland: World Health Organization. 

 מחקרים שבוצעו בחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה

התארגנות בזמן והשתתפות בפעילויות פנאי בקרב סטודנטים לקויי למידה

ההבדלים ביכולת ההתארגנות בזמן וההשתתפות והקשר בין התארגנות בזמן להשתתפות בקרב נפגעי הלם קרב לבין אנשים ללא הלם קרב

תפיסת זמן ותפקודים ניהוליים, התארגנות בזמן והשתתפות בקרב סטודנטים בעלי וללא לקות למידה

You are here: