הגישה הקוגניטיבית לילדים: גישת ה-CO OP

גישת ה- CO-OP הינה גישה קוגניטיבית התנהגותית המתבססת על עקרונות של התפתחות קוגניטיבית תקינה והשפעתה על התפקוד היומיומי. גישת ה CO-OP מתאימה לטיפול בילדים עם אבחנה של DCD, אשר הינם בעלי לקות ניכרת בהתפתחות הקואורדינציה המוטורית, לקות אשר משפיעה על השתתפותם בעיסוקי היומיום.

מוקדים עיקריים בגישת ה-OP-CO הינם פיתוח פתרון בעיות וכן הכללה והעברה של אסטרטגיות קוגניטיביות נרכשות לסיטואציות תפקודיות. בתהליך ההערכה מושם דגש על בחירת מטרות טיפוליות המתייחסות להקשר הרחב של מציאות הילד.

במהלך ההתערבות נעשה שימוש בניתוח והתאמת פעילויות ומושם דגש על יצירת אוירה מתאימה וחווית הצלחה של הילד בפעילות אקטיבית. הילד לומד להשתמש בהנחיה עצמית מילולית והמטפל מסייע בהעלאת מודעותו לתהליכים קוגניטיביים ולהקשר בין אירועים.

 

רשימה ביבליוגרפית

יודי-עוגב, א. (1995).  התפתחות ולמידה מוטורית תקינה מול לקויה. נתניה: מכון וינגייט לחינוך גופני.

Hendrson, S., & Sugden, D. (1992). The cognitive motor approach to intervention. In S. Henderson & D. Sugden. Movement Assessment Battery for children. (pp. 127-140). The Psychological Corporation.

Missiuna, C., Mandich, A., Malloy-Miller, T., & Polatajko, H.J. (2001). Cognitive Orientation to Occupational Performance (CO-OP): Part I: Theoretical Foundations. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 20, 69-82.

Polataiko, H. J. & N. Cantin. (2007). Review of interventions for children with developmental coordination disorder: The approaches and the evidence. In: Developmental Coordination Disorder: a review of current approaches. R. H. Geuze. Marseille France, SOLAL Editors: 139-182.

Polatajko, H.J., Mandich, A., & Miller, L. (2001). Cognitive Orientation to Occupational Performance (CO-OP): Part II: The Evidence. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 83-106.

Polatajko, H.J., Mandich, A., Missiuna, C., Miller, L., Malloy-Miller, T., & Macnab, J.(2001). Cognitive Orientation to Occupational Performance (CO-OP): Part III: The Protocol in Brief. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 20, 107-124.

 

You are here: