מחקר בנושא פנאי

פנאי הוא אחד מתחומי העיסוק שמרפאים בעיסוק מתייחסים אליהם בתהליך ההתערבות הטיפולית. הפנאי מוגדר כפעילות בלתי מחייבת המונעת מצורך פנימי ומתקיימת בזמן פנוי ממגבלות אחרות שאינו מוקדש לעבודה, טיפול עצמי או שינה (ילון חיימוביץ ושות, 2006; אבניאון, 1997). לפנאי יש מקום מרכזי בחייו של האדם והעיסוק בעיסוקי פנאי שונים משפיע רבות על בריאות ורווחת האדם.

מחקרים בנושא פנאי

ההבדל ברוטינות וריטואלים בין משפחות לילדים הלוקים בתסמונת דאון לבין משפחות טיפוסיות

חקר הפנאי אצל נשים לאחר Mastecotomy / Lumpectomy

השוואת רוטינות וריטואלים בין משפחות עם הורים גרושים ומשפחות שלמות

הקשר בין הזמן שהורים מבלים עם ילדיהם, למידת היכרותם עם העדפות הפנאי של הילד בגילאי 9-12

מציאת הבדלים בשעות הפנאי באוכלוסיית סטודנטים מתרבויות שונות - עולים מחבר העמים, צברים וערבים

השוואת העדפות המשחק ופעילויות הפנאי בין ילדים החשודים כסובלים מ DCD לבין ילדים רגילים בגילאי גן חובה

העדפת פעילויות פנאי בקרב בני נוער

הבדלים בתזמור פעילויות החיים בין נשים עובדות לנשים שאינן עובדות

פעילויות הפנאי ושביעות הרצון של אנשים עובדים ושל גמלאים

מקורות ספרות

אבניאון, א. (1997). מילון ספיר-מילון עברי-עברי מרוכז בשיטת ההווה. אור יהודה: הד ארצי.

ילון-חיימוביץ, ש. ,זק"ש, ד., ויינטראוב, נ., נוטה, א., מזור, נ. ושות' (2006). מרחב ותהליך העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק בישראל. תל-אביב: העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק.

 

You are here: