עבודות לדוגמא

להלן דוגמאות לפרויקטים, עבודות ותוצרים מהקורסים המועברים במסגרת לימודי הריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה

פיתוח והערכה של תוכניות התערבות עדכניות בריפוי בעיסוק, בהנחיית ד"ר נעמי שרויאר

 

You are here: