logo5הוא מרכז לימודי ומחקרי הפונה לקהילה ושייך לחוג לריפוי בעיסוק בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. ייעודו של המרכז, לספק מידע מחקרי עדכני ומהימן למגוון אוכלוסיות, מטפלים, מטופלים ובני משפחותיהם. המרכז פונה אל כל אדם אשר מתמודד עם קשיים בתפקוד היום יומי, בלמידה משחק, חברה ופנאי וכן אל בני משפחה ואנשי מקצוע. צוות האתר מורכב ממרפאים בעיסוק אנשי אקדמיה חוקרים/קלינאים המובילים בתחומם בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, בארץ ובעולם. האתר הינו מקור מידע מהימן, מוביל וחדשני בתחומים המעסיקים את קהילת לקוחותינו. מטרתו המרכזית נוגעת לשיפור איכות חייהם ורווחתם של אנשים ממגוון אוכלוסיות שונות, באשר הם. האתר מספק מידע רלוונטי בנושאים שונים באשר לתרומתו האפשרית של מקצוע הריפוי בעיסוק לאוכלוסיות שונות.


החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל

 לקישור לאתר החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה

You are here: